Ролери за амортизација

Вовед на ролери за амортизација

Ролери за амортизација

Ролерите за амортизација се користат и се позиционирани како што одговара на товарот, каде грутките и тежината на материјалот паѓаат кон појасот така што може да го оштетат. Ограничување на ефектот така што влијае на материјалот врз ролерите, вторите се покриени со серија на гумени прстени на соодветна дебелина и отпор. Ролерите за амортизација се под стрес не само од товарот на материјалот, туку и од динамичните сили како товар што паѓа на ременот.

Се користат за да се намали влијанието на динамичките ефекти во областа на полнење површина или инка.


Види ги сите производи

ЗОШТО НИЕ?

  • Целосна Одговорност
  • Професионалност
  • Ефикасност
  • Квалитет
  • Динамичност
  • Продуктивност
  • Препознатливост на пазарот

TESTIMONIALS

  • Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best.
  • "When performance is measured performance improves. When performance is measured and reported back performance improves dramatically."
scroll up